Wszyscy na świecie powinni spać bez strachu …

„Wszyscy na świecie powinni spać bez strachu, przynajmniej jedną noc, przespać bez strachu. ‬
‪Każdy na świecie powinien jadać do syta, przynajmniej przez jeden dzień, pojeść do syta.‬
‪Powinien być jeden dzień, kiedy nie ma przemocy, nikt nie jest ranny, nikt nie jest skrzywdzony. ‬
‪Wszyscy ludzie młodzi i starzy powinni służyć ubogim i potrzebującym, przynajmniej przez jeden dzień, służyć bezinteresownie.‬
‪To jest moje marzenie. To jest moja modlitwa.‬
‪Miłość jest odpowiedzią, miłość jest drogą”. – Amma (Śri Mata Amritanandamayi Devi)

| Przesłanie