Wszyscy na świecie powinni spać bez strachu …

‪„Wszyscy na świecie powinni spać bez strachu, przynajmniej jedną noc, przespać bez strachu. ‬ ‪Każdy na świecie powinien jadać do syta, przynajmniej przez jeden dzień, pojeść do syta.‬ ‪Powinien być jeden dzień, kiedy nie ma przemocy, nikt nie jest ranny, nikt nie jest skrzywdzony. ‬ ‪Wszyscy ludzie młodzi i starzy powinni służyć ubogim i potrzebującym, przynajmniej przez jeden dzień, służyć bezinteresownie.‬ ‪To jest moje marzenie. To jest moja modlitwa.‬ ‪Miłość jest odpowiedzią, miłość jest drogą”. – Amma (Śri Mata Amritanandamayi Devi)

| Przesłanie