Wigilia Nowego Roku jest zawsze radosną okazją …

„Wigilia Nowego Roku jest zawsze radosną okazją, która rozpala nadzieję, entuzjazm i optymizm we wszystkich sercach. Amma modli się do Paramatmana [Najwyższej Duszy], by w nadchodzącym roku zarówno świat, jak i każda jednostka były wypełnione spokojem, harmonią i doświadczały dobrobytu.
W minionym roku często bywaliśmy świadkami smutku i cierpienia.
Można zapytać, jak możemy wciąż się uśmiechać, gdy wokoło jest tyle cierpienia?
To prawda, nie jest łatwo pozostać szczęśliwym w tak trudnych czasach. Jednak bycie nieszczęśliwym i popadanie w depresję nie jest rozwiązaniem. Jeśli czyjaś ręka jest zraniona, a my będziemy z tego powodu tylko płakać, nigdy nie zostanie uzdrowiona. Wręcz przeciwnie, pojawi się infekcja. Praktycznym rozwiązaniem jest doglądanie ran i podawanie lekarstw.
Nie traćmy nadziei i optymizmu patrząc w przyszłość. Utrata nadziei i optymizmu czyni z nas ptaki pozbawione skrzydeł. Takie ptaki nie mogą już latać; podobnie my nie bylibyśmy w stanie wznosić się na wyżyny życia. Nie możemy pozwalać sobie na utratę siły ducha. Tak naprawdę, szczęście jest decyzją, taką jak każda inna. To mocne postanowienie: „Niezależnie od tego, co pojawi się na mojej drodze, będę szczęśliwy. Będę odważny”.
Czy Bóg istnieje, czy nie? To nie jest teraz istotne. Pytajcie siebie: „Czy na świecie jest cierpienie?” i „Jak mogę usuwać to cierpienie – zarówno moje, jak i innych? Co mogę zrobić, by się zakończyło?”. To są pytania, jakie powinniśmy sobie zadawać, zwłaszcza na Nowy Rok.
Kiedy nadchodzi Nowy Rok, często się słyszy, jak ludzie mówią: „Zeszły rok minął tak szybko. Skończył się, zanim się obejrzałem”. Realnie, czas nie płynie ani wolno, ani szybko. To, co sprawia, że odczuwamy go jako wolno lub szybko płynący, to sytuacje, jakie nas spotykają i nasze nastawienie do nich. Mogliśmy być bardzo zajęci, ale powinniśmy siebie zapytać: „Dlaczego byłem taki zajęty? Czy byłem zajęty osiąganiem tego, co ulotne, czy tego, co wieczne?”.
Wigilia Nowego Roku jest dobrym momentem, by przyjrzeć się sobie i ocenić własny duchowy postęp. Jeżeli czujemy, że się cofnęliśmy, powinniśmy powziąć postanowienie, że nie cofniemy się jeszcze bardziej. Powinniśmy dążyć do tego, by znowu poruszać się naprzód.
Dlaczego Nowy Rok jest taki nowy? Czy jest jakakolwiek realna różnica między 31 grudnia a 1 stycznia?
To nasz umysł tworzy wrażenie nowości i nadziei. Jeśli stale podejmujemy działania, które wspierają dobrobyt nasz i świata, będziemy znajdować nowość, energię i entuzjazm w każdym momencie. Wystarczy, że zrobimy taki użytek z chwili obecnej. Nie należy odkładać rzeczy, które powinny zostać zrobione dzisiaj. Powinniśmy raczej zostać natchnieni pragnieniem czynienia dobrych uczynków. Musimy dążyć do tego, by patrzeć na świat spojrzeniem pełnym miłości i radości, każdego dnia.
Tym, co sprawia, że życie rośliny jest udane, jest kiełkowanie, kwitnięcie i owocowanie. Kiedy tak się dzieje, roślina użycza istniejącemu światu nowe dobro i piękno. W rzeczywistości, nawet kiedy zwiędnie, będzie odżywiać ziemię i przyszłe pokolenia. Módlmy się o to, by nasze życie było podobnie owocne.
Bóg obdarzył twarzą każdego z nas; to, czy wyraża ona miłość, czy gniew, zależy tylko od nas. Jeśli będziemy się cały czas uśmiechać, sprawimy, że inni też się uśmiechną. Jeśli będziemy mieli w sobie miłość i spokój, obudzimy takie uczucia w innych. Wtedy całe otoczenie wypełni się szczęściem. Oby w ten sposób udało się nam sprawić, że w nadchodzącym roku nasze rodziny, kraje i świat rozkwitną pełniej w miłości. Rozpocznijmy Nowy Rok z tą modlitwą”. – Amma (Śri Mata Amritanandamayi Devi)

| Aktualności i przesłanie