Tak jak siła grawitacji przyciąga wszystko …

„Tak jak siła grawitacji przyciąga wszystko do centrum Ziemi, guru ma swą nieodpartą moc przyciągania wszystkich istot do swego serca miłością, współczuciem i bezinteresownością. To nie jest zamierzone działanie guru. Miłość i współczucie są po prostu jego/jej naturą, tak jak ta moc. Jako wielbiciele, uczniowie i ci, którzy podążają za Ammą, powinniśmy się starać wykorzystać świętą okazję Guru Purnimy aby/ żyć zgodnie z tymi najwyższymi ideałami dobra, które uosabia guru”.
– Swami Amritaswarupananda, główny uczeń Ammy, z okazji Guru Purnimy 2018

| Przesłanie