Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom…

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.

Przeczytajcie o tym jak działania Embracing the World przeciwdziałają pladze samobójstw wśród rolników i wspierają rolnictwo ekologiczne.

61% ziemi uprawnej w Indiach nawadniają opady deszczu. Ze względu na brak urządzeń nawadniających, rolnicy mogą zebrać tylko jeden plon w ciągu roku. Przez pozostałą część roku większość z nich, żeby zarabiać pieniądze, zmuszona jest pracować na budowach, jako pracownicy fizyczni. Te obszary nawadniane deszczem są domem dla 84% ubogiej ludności wiejskiej w Indiach. To sprawia, że nawodnienie staje się podstawowym narzędziem do zwalczania ubóstwa na obszarach wiejskich – rolnicy z dostępem do nawodnienia mogą zebrać od dwóch do trzech zbiorów rocznie i uniknąć niestabilnego i słabo opłacanego życia robotnika dziennego.

| Aktualności i przesłanie