Powinniśmy wziąć odpowiedzialność za los wszystkich, którzy cierpią z powodu chorób i ubóstwa.

„Powinniśmy wziąć odpowiedzialność za los wszystkich, którzy cierpią z powodu chorób i ubóstwa. Musimy zapewnić im żywność, opiekę zdrowotną i edukację – światło wiedzy. To nasz obowiązek. Wszyscy jesteśmy dziećmi tej samej matki. Powinniśmy uświadomić sobie, że jesteśmy jednością, a nasze serca muszą się zjednoczyć w miłości. Ponad rewolucję ekonomiczną i technologiczną należy przedłożyć wewnętrzną rewolucję, która sprawi, że zobaczymy inne istoty jako część nas samych. Musimy starać się kochać i służyć wszystkim”.

– Amma w Kozhikode, Kerala, 22 marca 2017.

Więcej zdjęć i informacji znajdziesz na naszej stronie: bit.ly/2owyaMC 

| Przesłanie