Oferowanie pomocy bez oczekiwania czegoś w zamian …

,,Oferowanie pomocy bez oczekiwania czegoś w zamian jest prawdziwą służbą. To jest moc, która podtrzymuje świat. Kochanie i służenie z oddaniem można porównać do okręgu, bo okrąg nie ma początku ani końca. Miłość również nie ma początku ani końca. Poprzez bezinteresowną służbę możemy zbudować most miłości, który nas wszystkich połączy”.
– Amma (Mata Amritanandamayi)

| Przesłanie