Ammy

Wystąpienia Światowe

Przemówienie Ammy w Watykanie 2014

Amma i światowi przywódcy duchowi zobowiązują się do walki z niewolnictwem.

Amma przybyła do Watykanu, by wziąć udział w historycznym wydarzeniu, którego celem jest likwidacja współczesnego niewolnictwa do roku 2020. 2 grudnia Amma dołączy do Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, przywódcy kościoła katolickiego, oraz przywódców kościoła anglikańskiego, prawosławnego, żydowskiego, buddyzmu i islamu, by podpisać Wspólną Deklarację Przywódców Duchowych Przeciwko Współczesnemu Niewolnictwu.

Więcej

Przemówienie Ammy na konferencji w Szanghaju

“Kiedy zajmiemy się innymi z szacunkiem, zrozumieniem i akceptacją, umożliwimy komunikację między sercami”

– te słowa wypowiedziała Amma przemawiając na Regionalnych Konsultacjach Sojuszu Cywilizacji Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNAOC), odbywających się w Szanghaju

Amma, jako jedyny przywódca duchowy zaproszony na konferencję, wygłosiła mowę na temat “Współistnienia i porozumienia pomiędzy kulturami”.
Wyjaśniła w niej, w jaki sposób globalizacja wpłynęła na naszą koegzystencję, zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnej, podkreślając, że „współistnienie jest możliwe tylko wtedy, kiedy zachowana jest równowaga między kulturą a modernizacją”.

czytaj więcej

Barcelona 2004

Barcelona 2004

„Niech Pokój i Szczęście Zwyciężą”
Parlament Religii Świata, Barcelona, Hiszpania

„Jeżeli w przyszłości będzie miała miejsce Trzecia Wojna Światowa, niech nie będzie ona wojną pomiędzy narodami, ale raczej wojną przeciwko naszemu wspólnemu wrogowi – biedzie. W dzisiejszym świecie, ludzie doświadczają dwóch rodzajów biedy: tej spowodowanej brakiem żywności, odzieży i schronienia, i tej spowodowanej brakiem miłości i współczucia.
Z tych dwóch, ten drugi rodzaj powinien zostać wzięty pod uwagę w pierwszej kolejności – ponieważ, jeżeli mamy w naszych sercach miłość i współczucie, z całego serca będziemy służyli tym, którzy cierpią z powodu braku jedzenia, odzieży czy schronienia.”

Genewa 2002

Światowy Ruch na rzecz Niestosowania Przemocy nagradza Ammę Pokojową Nagrodą Gandhiego-Kinga w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Genewie.

„Przebudzenie Uniwersalnego Macierzyństwa”
Globalna Inicjatywa Pokoju Kobiet Religijnych i Duchowych Przywódców w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Genewie

„Istota macierzyństwa nie może być ograniczana tylko do kobiet, które wydały potomstwo. Jest ona właściwa zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Jest nią nastawienie umysłu. Jest to miłość; ta miłość jest szczególnym oddechem życia.
Dzisiaj, kiedy współzawodnictwo i wzajemna niechęć należą do normy, to właśnie kobiece, żeńskie jakości – takie jak cierpliwość i tolerancja – tworzą wszelką harmonię, pojawiającą się na świecie.
Dokładnie tak jak kompletny obwód elektryczny jest zależny od obecności zarówno dodatniego jak i ujemnego bieguna, tak samo życie, aby płynąć w całej swojej pełni, jest zależne od obecności
i współudziału zarówno kobiet, jak i mężczyzn.”

Nowy Jork 2000

„Prawdziwa Zmiana Musi Nastąpić Wewnątrz Nas”
Milenijny, Światowy Szczyt Pokoju, Zgromadzenie ONZ, Nowy Jork

„Wkroczyliśmy do nowego milenium z wielką nadzieją i oczekiwaniem na zmiany. Ale, zasadniczo poza liczbami wskazującymi rok nic się nie zmieniło. Prawdziwa zmiana musi nastąpić w nas samych. Ponieważ dopiero wtedy, kiedy z naszego wnętrza zostaną usunięte konflikty i negatywne skłonności, będziemy mogli mieć konstruktywny wpływ na szerzenie pokoju w świecie.
Przeniesienie światowej nuklearnej broni do muzeum samo w sobie nie przyniesie pokoju dla świata. Nuklearna broń musi zostać najpierw usunięta z naszych umysłów.”

Stowarzyszenie „Amma Polska”

Przeczytaj o naszym Stowarzyszeniu powstałym z inspiracji działalnością Ammy i jej międzynarodowego ruchu humanitarnego, znanego pod wspólną nazwą Embracing the World.