Ammy

Działalność charytatywna

Organizacja „Embracing The World”

Działająca aktualnie w 25 krajach organizacja Embracing the World ma za zadanie łagodzić brzemię najbiedniejszych tego świata, pomagając im zaspokoić 5 podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, dach nad głową, edukacja, opieka zdrowotna i praca, gdzie tylko i kiedy tylko jest to możliwe. Wierzymy, że zaspokojenie tych potrzeb jest podstawowym prawem każdej istoty ludzkiej, i że obowiązkiem każdego z nas jest dołożenie wszelkich starań, by pewnego dnia każdy człowiek mógł żyć godnie, bezpiecznie i w pokoju.

Amma naucza, że każdy, zarówno biedny, jak i bogaty, ma moc pozytywnego wpływania na życie innych, i że liczy się każdy bezinteresowny gest. To właśnie bezinteresowne działania, których podejmujemy się z myślą o innych, zawierają w sobie klucz do prawdziwego pokoju – spokoju wewnętrznego każdego człowieka, pokoju wewnątrz społeczeństwa i pokoju między różnymi kulturami, narodami i wyznaniami. Ośrodki Ammy w wielu krajach przyczyniają się do tych humanitarnych starań, inspirując ludzi do bezinteresownego działania na rzecz budowania lepszego świata.

Projekty ETW są wspierane przez ośrodki Ammy z całego świata.

www.embracingtheworld.org

Obszary działalności organizacji

Embracing The World

Pomoc Ofiarom Kataklizmów

Organizacja Embracing the World brała aktywny udział w zwalczaniu skutków największych klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Przeznaczyła 46 mln dolarów na pomoc dla ofiar tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 roku, 1 mln dolarów dla ofiar huraganu Katrina, ponad 12 mln dolarów ofiarom powodzi w Indiach oraz 1 mln dolarów w ramach pomocy Japonii po trzęsieniu ziemi i tsunami w tym roku. Przekazała też pomoc w formie zaopatrzenia medyczno-humanitarnego dla Haiti.

Umacnianie Pozycji Kobiet

Embracing the World rozpoczął projekt, który wesprze docelowo 100.000 kobiet ze zubożałych społeczności w Indiach. Oferuje im kształcenie zawodowe, kapitał początkowy, pomoc w marketingu oraz mikrokredyty z banków biorących udział w projekcie, aby umożliwić kobietom założenie własnych drobnych przedsiębiorstw.

Opieka Zdrowotna

Od 1998 roku Embracing the World umożliwił darmowe leczenie oraz opiekę medyczną o łącznej wartości 53,7 mln dolarów, ponad 51,4 mln osób. Ponad 1,6 miliona pacjentów było leczonych bezpłatnie w kompleksie szpitalnym AIMS w Kochi, oferującym 1.300 łóżek, oraz w pięciu filiach na południu Indii. ETW prowadzi także centrum opieki dla nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS.

Dziecięce Domy Opieki

Embracing the World od 20 lat prowadzi dom dziecka dla 500 dzieci w Kerali. W 2009 roku rozpoczęto prace nad drugim domem dziecka, w Kenii, który teraz otacza opieką ponad 100 dzieci przygarniętych z ulic Nairobi. W 2010 roku powstał kolejny dom dziecka, na Haiti, dla dzieci, których rodzice stracili życie podczas trzęsienia ziemi.

Renowacja domów i slamsów

Embracing the World wybudował do tej pory ponad 40.000 nowych domów dla bezdomnych na terenie Indii, w ramach projektu zaplanowanego na 125.000 domów. Embracing the World nie tylko buduje domy, ale wznosi całe miejscowości z budynkami użyteczności publicznej, drogami, studniami głębinowymi, dostawą energii elektrycznej, siecią wodno – kanalizacyjną i dostawą wody pitnej.

Walka z głodem

Embracing the World co roku wydaje posiłki ponad 2 milionom osób w całych Indiach. Dostarcza także ryż, mleko i inne podstawowe produkty żywnościowe dla potrzebujących w trudno dostępnych regionach Indii. W Ameryce Północnej wolontariusze ETW w 47 miastach wydają posiłki dla 73.000 osób rocznie.

Edukacja dla każdego

Embracing the World rozpoczął projekt w ramach którego 100.000 dzieci z bardzo ubogich rodzin wspólnot wiejskich będzie otrzymywało stypendia. Prowadzi także szkoły specjalne dla głuchoniemych i nie-pełnosprawnych umysłowo, oraz zdobywające wyróżnienia szkoły ogólnokształcące i zawodowe dla rdzennych grup etnicznych Indii.

Pomoc społecznościom lokalnym

Embracing the World zapewnia dożywotnią pomoc finansową dla 250.000 wdów, biednych i niepełnosprawnych na terenie całych Indii; prowadzi domy opieki dla osób w podeszłym wieku; dostarcza posiłki do domów osób starszych i chorych; sponsoruje uroczystości ślubne dla biednych; organizuje darmowe kursy medytacji dla dzieci, dorosłych, żołnierzy i więźniów.

Projekty ekologiczne

Poprzez GreenFriends („Zieloni Przyjaciele”), międzynarodowy proekologiczny oddział Embracing The World, wolontariusze działają lokalnie na rzecz ochrony przyrody na całym świecie. Jako organizacja członkowska akcji ONZ “Miliard Drzew dla Planety”, członkowie Green-Friends posadzili od 2001 r. ponad milion drzew.

Badania naukowe na rzecz lepszego świata

Na Uniwersytecie Amrita naukowcy dokonują nowych odkryć w wielu specjalnościach. Wszystkie projekty, obejmujące różnorodne dziedziny, zmierzają ku jednemu wspólnemu celowi, a mianowicie, wykorzystaniu mocy nowoczesnej technologii do udzielania szybkiej i skutecznej pomocy całym społecznościom i poszczególnym jednostkom w kryzysowych sytuacjach.

Instytucje Amrita

Organizacja Mata Amritanandamayi Math (MAM) założyła aśram w Amritapuri, a także oddziały duchowych ośrodków na terenie Indii i za granicą. Utworzyła też Uniwersytet Amrita, jedną z najszybciej rozwijających się wyższych uczelni w Indiach. Składa się on z 16 instytutów wchodzących w skład pięciu kampusów, połączonych ze sobą poprzez łącza satelitarne. Założyła także 47 szkół podstawowych Amrita Vidyalayam na terenie całych Indii, w których istotną rolę odgrywają wartości moralne. MAM zarządza też projektami pod patronatem Embracing the World w Indiach.

Działania na rzecz pokoju

Mata Amritanandamayi, znana jako Amma lub Matka, jest jedną z najbardziej cenionych działaczek charytatywnych na świecie oraz przywódcą duchowym. Całe swoje życie poświęca niosąc pomoc biednym i potrzebującym, udzielając wsparcia materialnego i duchowego. Dzięki swojej duchowej mądrości i działaniom humanitarnym, Amma inspiruje i podnosi na duchu, osobiście przytulając każdego, kto do niej przychodzi. Jej bezgraniczna miłość i współczucie przekraczają wszelkie granice kulturowe, rasowe i religijne.
Za swoje niestrudzone działania na rzecz pokoju Amma otrzymała pokojową nagrodę Gandhiego-Kinga w roku 2002. Jej projekty charytatywne, pod nazwą Embracing the World, docierają do milionów potrzebujących ludzi na świecie. W Indiach organizacja Ammy otrzymała Specjalny Status Konsultanta przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Film o działalności charytatywnej Ammy

Stowarzyszenie „Amma Polska”

Przeczytaj o naszym Stowarzyszeniu powstałym z inspiracji działalnością Ammy i jej międzynarodowego ruchu humanitarnego, znanego pod wspólną nazwą Embracing the World.