Nauki Ammy

Satsang

Satsang jest słowem pochodzącym z sanskrytu i oznacza bliskie towarzystwo lub kontakt z Oświeconą duszą. W początkowych etapach duchowej ścieżki satsang jest bardziej pożyteczny niż medytacja. Satsang to również dyskusja lub słuchanie prawd duchowych wypowiadanych przez Oświeconych Mistrzów.

Przytaczając słowa Ammy: „Chociaż wiatr wieje wszędzie, największy chłód poczujemy w cieniu drzewa. Tak samo Bóg jest obecny wszędzie, lecz są miejsca, gdzie będziemy czuć go mocniej niż gdziekolwiek indziej. Dzieci, taka jest właśnie wielkość satsangu”.

Pierwszą i najważniejszą formą satsangu jest bliski, fizyczny, psychiczny i intelektualny związek z Mistrzem. W obecności żyjącego Mistrza wszelkie praktyki duchowe stają się proste i łatwe do wykonania. Student, który kończy studia, potrzebuje doświadczonego profesora jako promotora w celu napisania pracy magisterskiej i jej obronienia. Tak samo aby osiągnąć oświecenie, należy skorzystać z pomocy Oświeconego Mistrza – on jest naszym przewodnikiem. W piekącym upale życia doczesnego, obecność Oświeconego Mistrza jest jak chłodny wiatr w cieniu wielkiego drzewa. Drugą formą satsangu jest satsang pośredni – czytanie duchowych książek, refleksje nad nimi oraz praktykowanie nauk w nich zawartych. Satsang powinien być wykonywany codziennie przez określony czas. Dzięki rozważaniom na tematy duchowe nasz umysł będzie skoncentrowany na Bogu.

Pozostałe nauki Ammy