Nauki Ammy

Przywracanie harmonii z Matką Naturą

Dzieci, katastrofy naturalne, globalne ocieplenie i inne zmiany klimatyczne spędzają ludzkości sen z powiek. Z powodu naszej bezmyślnej eksploatacji zasobów naturalnych, harmonia w naturze zanika. Nasze powietrze, nasza woda, nasza ziemia – wszystko stało się trujące.

W dawnych czasach ludzie podróżowali na furmankach i w bryczkach. Potem pojawiły się skutery i samochody. Teraz jedna osoba może mieć dwa lub nawet trzy samochody. Dawniej spożywaliśmy posiłki na liściach bananów. Dzisiaj ścinamy całe drzewa, by zrobić papierowe kubki i talerze, a potem wyrzucić je po jednym zaledwie użyciu. W ten i na inne sposoby, z powodu naszych egoistycznych pragnień, wykorzystujemy Matkę Naturę i trwonimy jej zasoby.

Przyzwyczailiśmy się myśleć, że Matka Natura to Kamadhenu – krowa spełniająca życzenia, która obdarowywała nas wszelkimi błogosławieństwami. Teraz jest stara i wyniszczona. Nasze lasy maleją. Nasze źródła żywności zanikają. Czyste powietrze i woda są rzadkością. Wzrasta liczba chorób.

Gdzie popełniliśmy błąd? Kiedy zatraciliśmy zdolność do odróżniania potrzeby od luksusu? Musimy przywrócić to zrozumienie. Jest rzeczą adharmiczną (nieprawą) i grzeszną, by czerpać z Natury więcej, niż naprawdę potrzebujemy.

Przypominam sobie historię o pracowniku opieki społecznej. Pewnego dnia rano poszedł nad rzekę, żeby umyć zęby wodą z kubka. W tym samym czasie dyskutował na ważne tematy ze swoimi kolegami po fachu. Kiedy uniósł kubek, żeby przepłukać usta, zobaczył, że nie było w nim więcej wody. „O, Boże! Jaki byłem nieostrożny”, powiedział. „Zużyłem całą wodę, zanim skończyłem szczotkować zęby!”.

Jego współpracownicy nie rozumieli powodu jego smutku. Zapytali: „No, i co z tego? Masz przed sobą rzekę pełną wody”.
Pracownik opieki społecznej odparł: „Może być wiele wody w rzece, ale ja nie mam prawa brać więcej, niż to konieczne”.

Jeżeli nasze pokolenie zdoła odzyskać dharma bodham – świadomość prawości – jaką wykazał się ten człowiek, głód i bieda mogą zostać zwalczone. Amma nie ma co do tego wątpliwości. Bierzcie z Natury tylko to, czego potrzebujecie do utrzymania się przy życiu. Wtedy ludzkość będzie nadal miała całą żywność, wodę i odzienie, jakich potrzebuje, a Matka Natura znów stanie się Kamadhenu.

Pewien naukowiec powiedział: „Gdyby wszystkie owady i mikroorganizmy zniknęły z planety, życie na Ziemi uległoby zniszczeniu w ciągu następnych 50 lat. Przeciwnie, gdyby wyginął rodzaj ludzki, życie wszystkich pozostałych stworzeń na Ziemi zaczęłoby ponownie kwitnąć w ciągu 50 lat”. Dzieci, nie powinno tak być, żeby ludzkość musiała wyginąć, by ziemia mogła żyć.

Ten świat, który został nam przekazany przez naszych przodków, jest taki piękny! Czy kolejnym pokoleniom przekażemy go dopiero po jego zniszczeniu? Jesteśmy zobowiązani prawami dharmy, by zostawić go następcom bez najmniejszej rysy. Naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć i chronić Matkę Naturę tak, jakby była naszą rodzoną matką. Musimy otworzyć oczy na tę prawdę. W rzeczywistości, ta dharma jest nie tylko naszą dharmą wobec Natury, lecz także wobec całego rodzaju ludzkiego. Jest tak, ponieważ ludzkość nie może przetrwać bez natury.

 

 

Pozostałe nauki Ammy