Ammy

Nauki

Praktykowanie Gurumantry

Podczas sesji pytań i odpowiedzi w Amritapuri, Amma została zapytana o najlepszy sposób na recytowanie mantry. Przeczytajcie tu jej wszechstronną odpowiedź wraz z praktycznymi poradami, jak praktykować mantrę dżapa [powtarzanie świętych imion Boga] i medytację.

Czytaj więcej

Technika IAM

Czym jest IAM?
Integrated Amrita Meditation Technique®IAM – Zintegrowana Technika Medytacji Amrita – jest potężną techniką medytacyjną, przekazaną przez Ammę, aby pomóc ludziom odnaleźć spełnienie w życiu. Praktyka ta oczyszcza umysł, obdarzając praktykujących większą klarownością myśli i intuicją, pobudza zdolności twórcze oraz pogłębia świadomość w życiu codziennym.

Czytaj więcej

Wskazówki Ammy dla osób rozwijających się duchowo

1. Kiedy chcesz coś uczynić, zastanów się, czy twoje działania będą pomocne dla Twojej społeczności.

Czytaj więcej

Bezinteresowność

Pamiętajcie, aby każdego dnia poświęcić przynajmniej jedną godzinę na bezinteresowną pomoc innym. Kiedy jemy, jedzenie jest pokarmem dla ciała; kiedy pomagamy innym, pomoc jest pokarmem dla duszy. Jeśli nie uda się wam znaleźć czasu codziennie, przeznaczcie przynajmniej kilka godzin każdego tygodnia na jakąś formę działalności charytatywnej.

Czytaj więcej

"Jeżeli pragniemy aby nasze życie miało sens"

1) Nigdy nie wolno zmarnować okazji aby pomagać innym.

2) W nadchodzącym roku unikajmy ostrych słów. Nie mówmy źle o innych.

Czytaj więcej

Dlaczego duchowość ?

Prawdziwym celem życia jest doświadczenie tego, co leży poza materialnym istnieniem. Jednak każda osoba odbiera życie w inny sposób. Większość ludzi postrzega je jako ciągłą walkę o przetrwanie. Wierzą oni w zasadę „przeżyje ten kto, jest silniejszy”.

Czytaj więcej

Przywracanie harmonii z Matką Naturą.

Dzieci, katastrofy naturalne, globalne ocieplenie i inne zmiany klimatyczne spędzają ludzkości sen z powiek. Z powodu naszej bezmyślnej eksploatacji zasobów naturalnych, harmonia w naturze zanika. Nasze powietrze, nasza woda, nasza ziemia – wszystko stało się trujące.

Czytaj więcej

Guru

Czytając życiorysy wielkich Świętych i duchowych poszukiwaczy zauważymy, że dla wielu z nich słowo „Guru” oznacza summum bonum duchowych osiągnięć oraz odpowiedzialną za to duchową łaskę. Nie trudno dostrzec, dlaczego Guru wzbudza tak bezgraniczne oddanie i poświęcenie w życiu aspiranta duchowego.

Czytaj więcej

Badżany

Drogie dzieci, aby utrzymać umysł skoncentrowany na Bogu w tej erze materializmu (Kali Judze), badżan jest łatwiejszy od medytacji. Poprzez głośne śpiewanie, inne rozpraszające dźwięki będą stłumione i koncentracja zostanie osiągnięta. Badżan, koncentracja i medytacja, taka jest właściwa kolej.

Czytaj więcej

Satsang

Satsang jest słowem pochodzącym z sanskrytu i oznacza bliskie towarzystwo lub kontakt z Oświeconą duszą. W początkowych etapach duchowej ścieżki satsang jest bardziej pożyteczny niż medytacja. Satsang to również dyskusja lub słuchanie prawd duchowych wypowiadanych przez Oświeconych Mistrzów.

Czytaj więcej

Dżapa i Arczana

Dżapa to głośne lub mentalne powtarzanie boskiego imienia lub dźwięku (mantry). Jak mówi Amma: „Celem powtarzania mantry jest doprowadzenie nas do ostatecznej ciszy czystej Świadomości, skąd pochodzą wszystkie dźwięki i formy. Co więcej, w obecnym czasie materializmu – powtarzanie mantry (dżapa) jest najprostszym sposobem, który prowadzi nas do osiągnięcia wewnętrznej czystości i koncentracji.

Czytaj więcej

Medytacja

Dzieci, możecie poznać tajemnicę szczęśliwości, kiedy myślicie o naturze Jaźni. Fale umysłu zostaną uspokojone. Wszystko, czego szukacie, jest w was już od dawna. Amma mówi, że prawdziwa medytacja to stan umysłu, doznanie. Ci, którzy modlą się do Boga i medytują nad Nim, nie odczuwają braku niczego. Taka jest droga Boga. Takie jest osobiste doświadczenie Ammy.

Czytaj więcej

Rodzina

Amma powiada: „Dzieci, możemy powiązać życie duchowe z doczesnym, musimy jednak wykonywać wszystkie czynności bez przywiązania i oczekiwań. Czujemy smutek i żal kiedy myślimy: „Zrobiłem to, a teraz oczekuję wyników lub zapłaty.”

Czytaj więcej

Życie w obecności Guru

– Br. Shantamrita Chaitanya
Ammo, Ileż szczęścia mamy, że jesteśmy w relacji Guru-uczeń i żyjemy w zażyłości z Mahatmą, takim jak Amma, która jest stale zakorzeniona w Najwyższej Świadomości.

Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Amma Polska”

Przeczytaj o naszym Stowarzyszeniu powstałym z inspiracji działalnością Ammy i jej międzynarodowego ruchu humanitarnego, znanego pod wspólną nazwą Embracing the World.