Można zapytać, jak możemy wciąż się uśmiechać …

„Można zapytać, jak możemy wciąż się uśmiechać, gdy wokoło jest tyle cierpienia?

To prawda, nie jest łatwo pozostać szczęśliwym w tak trudnych czasach. Jednak bycie nieszczęśliwym i popadanie w depresję nie jest rozwiązaniem. Jeśli czyjaś ręka jest zraniona, a my będziemy z tego powodu tylko płakać, nigdy nie zostanie uzdrowiona. Wręcz przeciwnie, pojawi się infekcja. Praktycznym rozwiązaniem jest doglądanie ran i podawanie lekarstw.

Nie traćmy nadziei i optymizmu patrząc w przyszłość. Utrata nadziei i optymizmu czyni z nas ptaki pozbawione skrzydeł. Takie ptaki nie mogą już latać; podobnie my nie bylibyśmy w stanie wznosić się na wyżyny życia. Nie możemy pozwalać sobie na utratę siły ducha. Tak naprawdę, szczęście jest decyzją, taką jak każda inna. To mocne postanowienie: „Niezależnie od tego, co pojawi się na mojej drodze, będę szczęśliwy. Będę odważny”.

Czy Bóg istnieje, czy nie? To nie jest teraz istotne. Pytajcie siebie: „Czy na świecie jest cierpienie?” i „Jak mogę usuwać to cierpienie – zarówno moje, jak i innych? Co mogę zrobić, by się zakończyło?”.” – Amma (Śri Mata Amritanandamayi Devi)

| Przesłanie