Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji…

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji!

Z tej okazji chcielibyśmy podzielić się z Wami informacją o przyznaniu nagrody zespołowi AmritaCreate z Uniwersytetu Amrita Vishwa Vidyapeetham’s 25 czerwca w Nowym Orleanie.

AmritaCreate została jednym z pięciu finalistów ubiegających się o nagrodę 7 milionów dolarów w Adult Literacy XPRIZE (związaną ze wspieraniem nauki czytania i pisania wśród dorosłych).

Fundacja Barbara Bush Foundation ustanowiła tę nagrodę w światowym konkursie, który wzywa zespoły do opracowywania aplikacji do czytania dla urządzeń z Androidem.

Zwycięskie drużyny są oceniane na podstawie wzrostu umiejętności czytania i pisania wśród uczestniczących w akcji dorosłych uczniów. Każda drużyna finałowa została nagrodzona 100 tysiącami dolarów na kontynuowanie projektu. Na początku 2019 roku zostanie przyznana główna nagroda w wysokości 3 milionów dolarów amerykańskich dla drużyny, która osiągnie najlepsze wyniki wśród wszystkich dorosłych uczniów w okresie 15 miesięcy.

“Jesteśmy podekscytowani tym, że aplikacja Amrita Learning App została wybrana do finału. To właśnie Amma zachęcała nas do stworzenia aplikacji i do wzięcia udziału w konkursie. Chcielibyśmy więc jej ofiarować to osiągnięcie”, powiedziała Dr Prema Nedungadi. „To wizja Ammy, dotycząca ‚wysokiej jakości edukacji dla wszystkich’, zmotywowała nas do opracowania aplikacji Amrita Learning App”.��”Dzięki aplikacji Amrita Learning App, widzimy duże możliwości pomocy ludziom w potrzebie”, mówiła Prema Nedungadi. „Każdy dorosły, który otrzyma wsparcie w edukacji, pomaga również swojej bliskiej rodzinie i przyszłym pokoleniom. Co więcej, pozostali członkowie społeczności również decydują się szukać pomocy, gdy widzą, że innym się udało. Naszym celem jest także, żeby system podstawowych wartości, wzorowany na fikcyjnych i niefikcyjnych postaciach w czytanych tekstach, inspirował uczniów do życia w zgodzie z uniwersalnymi wartościami, takimi jak współczucie, dobroć i skupienie się na służeniu innym”.

Amrita CREATE’s prowadzi badania rozwijające technologie edukacyjne, by wyjść naprzeciw potrzebom mniej uprzywilejowanych społeczności, gdziekolwiek one się znajdują, takie jak Amrita RITE (Rural India Tablet-enhanced Education – z edukacją rozszerzoną na tablety) dla odległych wiosek. Więcej informacji o Amrita CREATE na http://www.amrita.edu/center/create.

Celem nagrody The Barbara Bush Adult Literacy XPRIZE jest radykalna zmiana sposobu, w jaki Stany Zjednoczone zaspokajają w całym kraju potrzeby 36 milionów dorosłych z ograniczonymi umiejętnościami pisania i czytania, przez poradzenie sobie z największymi przeszkodami w osiągnięciu tych umiejętności – dostępnością, zdolnością zapamiętywania i skalą. Więcej informacji na: https://adultliteracy.xprize.org/

| Aktualności i przesłanie