Między przytulaniem i pocieszaniem…

Między przytulaniem i pocieszaniem ogromnych tłumów przez cały dzień i noc w Marlborough w stanie Massachusetts, Amma wygłosiła piękny satsang (duchowy wykład) na temat miłości i współczucia, po którym śpiewane były poruszające duszę badżany (pieśni duchowe). Znaczenie badżanów śpiewanych przez Ammę odkrywa głębszą duchową mądrość i głęboką prawdę. Werset jednego z badżanów zaśpiewanych przez Ammę, o tytule Japo Nam, brzmiał: ‚Recytuj imię Śri Rama. Naszym jedynym prawdziwym przyjacielem w życiu jest Rama. Tym, który jest z nami w smutku, jest Rama. Recytuj nieustannie imię Pana, twój umysł wypełni się wiecznym spokojem’. Amma mówi: „Mleko jest znane pod różnymi nazwami w różnych językach. Bez względu na nazwę, smak i kolor nie różnią się – jest to ta sama substancja. Nawet jeśli Bóg jest znany pod różnymi imionami, tak naprawdę jest tylko Jeden. Śpiewanie z oddaniem boskich imion oczyszcza zarówno śpiewających, jak i otoczenie”

| Aktualności i przesłanie