Jeśli przyjmiemy postawę …

„Jeśli przyjmiemy postawę ‚jestem tylko narzędziem w rękach Boga’, wtedy ciężar karmy spadnie z nas całkowicie.
Jedynie wtedy, gdy pióro znajdzie się w czyichś rękach, może pisać litery. Nie pisze ich na własną rękę. Tak samo jest z pędzlem. Nie maluje sam z siebie. Ktoś musi go trzymać, żeby malować. Musimy być jak pióro albo pędzel w rękach Boga”.
– Amma (Śri Mata Amritanandamayi Devi)

| Przesłanie