Inauguracji kampanii Trillion Tree Campaign

Obejrzyjcie wiadomość video Ammy, wysłaną razem z przedstawicielami Embracing the World i AYUDH Europe z okazji inauguracji kampanii Trillion Tree Campaign, która została rozpoczęta przez prowadzoną przez młodych Plant-for-the-Planet w Monako, 9 marca. W wiadomości Amma podzieliła się swoim pragnieniem, żeby każda osoba na naszej planecie posadziła raz w miesiącu jedno drzewo i żeby narody zrobiły wszystko co w ich mocy, by chronić swoje istniejące lasy i sadzić nowe drzewa.

Poza przedstawicielami Ammy, wśród pierwszych sygnatariuszy deklaracji Trillion Tree Declaration znaleźli się Książe Monako Albert II, Patricia Espinosa, Sekretarz Wykonawczy ONZ Konwencji Ramowej Zmian Klimatycznych, Matt Harris, Prezes Fundacji Arbor Day Foundation, Tom Crowther z Crowther Lab, odpowiedzialny za stronę naukową stojącą za kampanią Trillion Tree Campaign, Christian Kroll, założyciel Ecosia – wyszukiwarki, która wspiera sadzenie drzew, Patricia Zurita – CEO BirdLife International, HH Gyalwang Drukpa oraz założyciel Plant-for-the-Planet, Felix Finkbeiner.

Watch Amma's video message, sent along with representatives of Embracing the World and AYUDH Europe for the kick-off of the Trillion Tree Campaign, launched by the youth-led Plant-for-the-Planet in Monaco on March 9. In her message, Amma shared her wish that every person on earth plant one tree a month, and that nations do everything they can to protect their remaining forests and to plant new trees. In addition to Amma's representatives, other first signatories of the Trillion Tree Declaration included Prince Albert II of Monaco; Patricia Espinosa, Executive Secretary of the UN Framework Convention on Climate Change; Matt Harris, President of the Arbor Day Foundation; Tom Crowther of Crowther Lab, responsible for the science behind the Trillion Tree Campaign; Christian Kroll, Founder of Ecosia – a search engine that plants trees; Patricia Zurita, CEO of BirdLife International; HH Gyalwang Drukpa; and founder of Plant-for-the-Planet Felix Finkbeiner.

Opublikowany przez Amma 11 marca 2018

| Aktualności i przesłanie