„Dzieci, Navaratri jest okazją do uczczenia Paraśakti – Wszechmocnej Bogini, która jest przyczyną istnienia wszechświata. Navaratri to czas ślubowania, wyrzeczenia i wielbienia. Sposoby wielbienia różnią się w zależności od miejsca. W niektórych miejscach każdego dnia czczony jest inny aspekt Dewi. W innych, jest ona czczona jako Kali lub Durga podczas pierwszych trzech dni, jako Lakszmi w ciągu kolejnych trzech i jako Saraswati podczas trzech ostatnich dni. W niektórych miejscach natomiast, obchodzi się tylko trzy ostatnie dni. Negatywne skłonności, takie jak nadmierna senność, lenistwo, pożądanie, złość, duma, zawiść, niecierpliwość i brak wiary, są przeszkodą w duchowych praktykach i robieniu postępów duchowych. Przezwyciężenie ich poprzez pokutę, a w rezultacie osiągnięcie duchowego spełnienia, to jest przesłanie, jakie niesie Navaratri. Oprócz tego, dzięki modlitwie, zyskujemy moc, pomyślność i wiedzę. Dzięki wyrzeczeniom zwiększamy swoją siłę woli i zyskujemy większą samokontrolę. Vijayadasami jest świętowane jako pomyślne ukończenie tego okresu”. – Amma (Śri Mata Amritanandamayi Devi)

| Przesłanie