Przesłanie

Można się zastanawiać …

| Przesłanie

„Można się zastanawiać: “Jak zdołam usunąć tę gęstą ciemność, jeśli zapalę taką małą lampkę?”. Jeśli każdy z nas zapali małą lampkę, siła światła się zwielokrotni

Więcej

Zrozumcie tę wielką prawdę …

| Przesłanie

„Zrozumcie tę wielką prawdę: szczęście, które pochodzi z przyjemności tego świata, jest tylko chwilowym odbiciem nieskończonej szczęśliwości, która pochodzi z wnętrza waszej własnej Jaźni”. –

Więcej