Przesłanie

Kiedy czyjeś serce …

| Przesłanie

„Kiedy czyjeś serce wypełnione jest miłością i współczuciem, twoje własne otworzy się spontanicznie, jak kwitnący kwiat. Zamknięty pączek twojego serca rozwija się w obecności miłości”.

Więcej