Być zdolnym postawić się na miejscu kogoś innego …