Br Shubamrita Chaitanya, jeden z najbliższych …

Br Shubamrita Chaitanya, jeden z najbliższych uczniów Ammy, podczas zjazdu młodzieży AYUDH mówił o różnorodności kultur i roli duchowości w zbliżaniu ich do siebie. Jego niezwykle inspirujące przemówienie zostało nagrodzone owacjami na stojąco, po których nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi z uczestnikami.

“Różnice same w sobie nie dzielą nas. To nasza nieumiejętność zrozumienia, zaakceptowania i uczczenia tych różnic powoduje podziały”.

| Aktualności i przesłanie