Bóg jest zawsze z nami…

„Bóg jest zawsze z nami, On jest po to, by nam pomagać we wszystkich próbach i kryzysach. Jeśli będziemy mieli tę wiarę, będziemy mieli entuzjazm i energię, by przezwyciężyć wszelkie przeszkody i podążać naprzód. Jeśli to jest głęboka wiara, optymizm nigdy nas nie opuści”. – Amma (Sri Mata Amritanandamayi Devi)

| Przesłanie