Amrita SREE – pierwszy projekt Ammy oparty …

Amrita SREE (Amrita Self-Reliance, Education & Employment – Amrita Samowystarczalność, Edukacja i Zatrudnienie) jest pierwszym opartym na społeczności samopomocowym projektem Ammy, którego celem jest wzmocnienie pozycji kobiet, by stały się one bardziej niezależnymi i aktywnymi członkami społeczeństwa. Powstały w 2005 roku projekt wspiera samodzielność finansową kobiet poprzez inicjatywy mikrofinansowania oraz szkolenia dla kobiet w całych Indiach.
Po tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 roku, Amma była tak bardzo poruszona sytuacją kobiet w uboższych społecznościach, że chciała coś zrobić. Wielu z nich brakowało nawet podstawowej żywności i środków, żeby przetrwać i musiały uciekać się do żucia liści betelu, by zagłuszyć głód. Wiele było uwikłanych w uwłaczające związki i nie miało możliwości wyrwać się z ubóstwa. Amma rozpoczęła Amrita SREE z wizją wzmocnienia kobiet i podniesienia ich na duchu. Obecnie do Amrita SREE należy 200,000 kobiet, a ich liczba wciąż rośnie.

Ostatnio w okręgu Alappuzha w Kerali odbyły się dwa konwenty świętujące sukces projektu Amrita SREE. W obu konwentach uczestniczyło ponad 30 000 kobiet z 3 000 grup samopomocowych Amrita SREE’s (SHGs). W trakcie wydarzenia członkinie SHG wyraziły swoją wdzięczność do Ammy poprzez obdarowanie społeczności. “Gdy Amma pomogła nam, chciałyśmy pomóc innym”, powiedziała Usha K. z grupy samopomocowej Devika. Z zysków, które kobiety osìągnęły ze swojej działalności, udało im się zaoszczędzić wystarczające środki, by zbudować domy i pomóc uboższym rodzinom opłacić podstawowe zabiegi medyczne. Klucze do nowych domów zostały przekazane beneficjentom w obecności Swamiego Purnamritananda Puri i innych dostojników. W trakcie obchodów, Embracing the World rozdało również sari członkiniom SHG.

Jak powiedziała Amma w swoim przełomowym wystąpieniu w trakcie Women Empowerment & Gender Equality ONZ w 2002 roku (na temat wzmocnienia pozycji kobiet i równouprawnienia płci): “Kobiety mogą wykonywać wszystkie zadania równie dobrze, jak mężczyźni – być może nawet lepiej. Kobiety posiadają siłę woli i kreatywną energię, by wykonywać każdy rodzaj pracy. Amma może to powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia. Niezależnie od formy działania, kobiety mogą osiągnąć nadzwyczajne wyżyny”. Czytajcie więcej: https://bit.ly/2L94akX

| Aktualności i przesłanie