30.04.2019 Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci…

Dziś z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci przypominamy o marzeniu Ammy:

„Wszyscy na świecie powinni spać bez strachu, przynajmniej jedną noc, przespać bez strachu.
Każdy na świecie powinien jadać do syta, przynajmniej przez jeden dzień, pojeść do syta.
Powinien być jeden dzień, kiedy nie ma przemocy, nikt nie jest ranny, nikt nie jest skrzywdzony.
Wszyscy ludzie młodzi i starzy powinni służyć ubogim i potrzebującym, przynajmniej przez jeden dzień, służyć bezinteresownie.
To jest moje marzenie. To jest moja modlitwa.
Miłość jest odpowiedzią, miłość jest drogą”. – Amma (Śri Mata Amritanandamayi Devi)

| Aktualności i przesłanie