25.11.2019 Międzynarodowy dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet …

Dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet przypominamy o działaniach Ammy.

Po tsunami na Oceanie Indyjskim w 2004 roku Amma rozpoczęła Amrita SREE z wizją wzmocnienia kobiet i podniesienia ich na duchu. Wielu kobietom brakowało nawet podstawowej żywności i środków, żeby przetrwać i musiały uciekać się do żucia liści betelu, by zagłuszyć głód. Wiele było uwikłanych w uwłaczające związki i nie miało możliwości wyrwać się z ubóstwa.

“Gdy Amma pomogła nam, chciałyśmy pomóc innym”, powiedziała Usha K. z grupy samopomocowej Devika. Z zysków, które kobiety osiągnęły ze swojej działalności, udało im się zaoszczędzić wystarczające środki, by zbudować domy i pomóc uboższym rodzinom opłacić podstawowe zabiegi medyczne.

Jak powiedziała Amma w swoim przełomowym wystąpieniu w trakcie Women Empowerment & Gender Equality ONZ w 2002 roku (na temat wzmocnienia pozycji kobiet i równouprawnienia płci):

“Kobiety mogą wykonywać wszystkie zadania równie dobrze, jak mężczyźni – być może nawet lepiej. Kobiety posiadają siłę woli i kreatywną energię, by wykonywać każdy rodzaj pracy. Amma może to powiedzieć na podstawie własnego doświadczenia. Niezależnie od formy działania, kobiety mogą osiągnąć nadzwyczajne wyżyny”.

Embracing the World wspiera też kobiety zapewniając im dostęp do edukacji, szkoleń, stypendiów i przekazuje kobietom kapitał na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zapewnia wsparcie społeczności, by mogły prowadzić małe firmy, być samodzielne i niezależne.

Embracing the World zapewnia też dostęp do opieki medycznej, szkoli wiejskich pracowników medycznych by każda kobieta niezależnie od miejsca zamieszkania miała dostęp do opieki medycznej.

Embracing the World buduje też toalety by pomóc chronić kobiety i dziewczęta poprzez pracę prowadzącą do zakończenia załatwiania się na zewnątrz w Indiach. Kobiety i dziewczęta są najbardziej dotknięte brakiem toalet, ponieważ są często zmuszone do przemierzania na piechotę dużych odległości do dalekich miejsc, by załatwić się przed świtem lub po zmroku. To naraża je na zwiększone ryzyko przemocy.

Amma otworzyła też wraz z UNESCO na Uniwersytecie Amrita Centrum do spraw Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet, o którym więcej przeczytacie tu:

https://www.amrita.edu/…/center-gender-equality-and-women-e…

Amma często mówi o znaczeniu przebudzenia uniwersalnych zasad macierzyństwa, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Przypomina wszystkim, że kobiety i mężczyźni są równie wartościowi, że musimy pielęgnować w swoich sercach takie jakości, jak współczucie i cierpliwość, by zapobiegać przemocy wobec kobiet i doprowadzić do bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata.

| Aktualności i przesłanie