22.07.2020 Europejski Dzień wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści – Wszyscy jesteśmy …

Europejski Dzień wsparcia dla Ofiar Przestępstw z Nienawiści

„Wszyscy jesteśmy dziećmi tej samej matki. Powinniśmy uświadomić sobie, że jesteśmy jednością, a nasze serca muszą się zjednoczyć w miłości. Ponad rewolucję ekonomiczną i technologiczną należy przedłożyć wewnętrzną rewolucję, która sprawi, że zobaczymy inne istoty jako część nas samych. Musimy starać się kochać i służyć wszystkim”.- Amma (Śri Mata Amritanandamayi Devi)

| Aktualności i przesłanie