21.09.2019 Międzynarodowy Dzień Pokoju …

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pokoju

Rozmówca: Co ludzkość może zrobić, aby położyć kres wojnom i cierpieniu?

Amma: Mieć więcej współczucia i zrozumienia.

Rozmówca: Ale to nie wygląda na natychmiastowe rozwiązanie.

Amma: Szybkie i natychmiastowe wyjście z tej sytuacji jest wręcz niemożliwe. Nawet w przeciągu dłuższego czasu osiągnięcie tego celu może się nie udać.

Rozmówca: Ale ludziom, którzy miłują pokój, to nie odpowiada. Oni chcą szybkiego rozwiązania.

Amma: To dobrze. Niech rośnie pragnienie znalezienia szybkiego rozwiązania, aż przerodzi się w intensywną tęsknotę. Jedynie
z tak głębokiej tęsknoty pojawi się natychmiastowe rozwiązanie.

Rozmówca: Wielu ludzi o nastawieniu duchowym jest przekonanych,
że przemoc i wojny, które widzimy na zewnątrz, są przejawem przemocy istniejącej wewnątrz nas. Co o tym myślisz?

Amma: To prawda. Jednak należy zrozumieć, że podobnie jak przemoc jest częścią ludzkiego umysłu, tak samo są nią spokój i szczęście. Ludzie byliby w stanie odkryć wewnętrzny i zewnętrzny spokój, gdyby naprawdę tego chcieli. Dlaczego skupiają się bardziej na agresywnym i destrukcyjnym aspekcie umysłu? Dlaczego trudno im dostrzec bezgraniczne współczucie oraz szczyt twórczych możliwości, które ten sam umysł jest w stanie osiągnąć?
Ostatecznie, wojna to nic innego, jak żądza umysłu, aby wyrazić tkwiącą w nim przemoc. Umysł ma prymitywny, nierozwinięty czy niedoskonały wymiar. Wojny są tego rezultatem. Podżegająca do wojny natura umysłu jest prostym dowodem na to, że nie wyrośliśmy jeszcze z tej prymitywnej części umysłu.
Dopóki jej nie przekroczymy, wojny i konflikty będą nadal obecne w społeczeństwie. Szukanie prawidłowej drogi, by wznieść się ponad ten aspekt umysłu oraz wprowadzenie jej w życie jest właściwym i zdrowym podejściem do kwestii wojen i przemocy.

| Aktualności i przesłanie