13.09.2019 Międzynarodowy Dzień Pozytywnego Myślenia – optymizm jest światłem Boga …