02.01.2019 Dzień Motywacji i Inspiracji …

Dziś obchodzimy Dzień Motywacji i Inspiracji

Rozmówca: „Co jest głównym zadaniem Mistrza?”

Amma: „Jedynym zamierzeniem Mistrza jest zainspirować uczniów i wpoić im wiarę i miłość, potrzebne do osiągnięcia Celu. Zadanie Mistrza to przede wszystkim wzniecenie w uczniach żarliwości w zgłębianiu Jaźni czy miłowaniu Boga. Jak tylko płomień żarliwości zostanie rozniecony, Mistrz nie tylko będzie go podsycał, ale również ochraniał przed burzliwą nocą i ciężką ulewą niepotrzebnych pokus. Satguru będzie strzegł Swoich uczniów, podobnie jak kura, która chroni pisklęta pod swymi skrzydłami. Obserwując Satguru i czerpiąc inspiracje z Jego lub Jej życia uczeń krok po kroku nauczy się takich wielkich lekcji, jak oddanie i uwolnienie się od przywiązania. Ostatecznym tego rezultatem będzie całkowite oddanie się i transcendencja”.

| Aktualności i przesłanie, Przesłanie