01.01.2019 Światowy Dzień Pokoju …

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pokoju!

„Zapomnieliśmy, że praca nad przywróceniem pokoju i jedności na świecie jest najważniejszym obowiązkiem wszystkich ludzi. By go wypełnić, postępowi materialnemu musi towarzyszyć nasz rozwój duchowy. Każdy naród powinien rozwijać postawę jedności, rezygnując z poczucia podziału. Każdy kraj winien poczynić kroki na rzecz materialnego dobrobytu osadzając się mocno na gruncie jedności. Każdy kraj jest zobowiązany podjąć świadomy wysiłek, by stać się bardziej wrażliwym wobec innych narodów. Powinniśmy postrzegać każdą nację jako integralną część każdej innej.
Tylko wtedy, gdy podejmiemy wysiłek, by zrozumieć trudności i ból innych krajów, będziemy mogli działać i pracować wspólnie w jednoczącym duchu miłości”.
Fragment przemówienia Ammy z 1995 roku wygłoszonego na obchodach 50 rocznicy Narodów Zjednoczonych Interfaith Celebration

| Aktualności i przesłanie, Przesłanie